Osada s dnešním poněkud zavádějícím názvem Pohoří na Šumavě (německy Buchers) vznikala na staré zemské hranici mezi Čechami, Horním a Dolním Rakouskem v oblasti sklářských hutí ve výšce 919 m od roku 1758. Její obyvatelstvo se živilo sklářstvím, dřevařstvím, zemědělstvím a hlavně proslulým malováním obrázků na sklo. Koncem 19. století žilo ve vsi a přilehlých osadách (Berau, Šance, Schwarzviertel, Stadlberg, Steindorfl, Kaplucken, Janovy Hutě, Skleněné a Stříbrné Hutě, Jiřice, Paulina) 1323 obyvatel, z toho 1 077 Němců. Až v roce 1923 obdržel městys dosud známý pod rozličnými jmény Buchers, Puchers, Puchéř, Puchíř, Půhoř, Půchoř, Puchoří nový úřední název Pohoří na Šumavě, který zcela chybně vystihuje polohu místa. Následkem úpadku sklářství a pozdějšího odsunu německého obyvatelstva byla obec rychle vylidněna a systematicky devastována až zcela zanikla. Nezůstalo z ní o mnoho víc než ruina kostela, školy (dnes již zbořena), hřbitov s pomníkem padlým a zchátralá fara (čeká na demolici). Dnes je osada znovu obnovena, na místě původních stavení rostou nové domy a žijí zde i první stálí obyvatelé.
Barokní Kostel Panny Marie Dobré Rady dal v Pohoří postavit v letech 1783-1791 hrabě Jan Nepomuk Buquoy na místě původní dřevěné kaple. Stavitel J.F. Riemer navrhl a vystavěl obdélníkovou loď završenou valenou klenbou s lunetami a pásy dosedajícími na pilastry. Vnitřní zařízení bývalo z větší části barokní. Na hlavním oltáři byl umístěn drobný obrázek Panny Marie Dobré Rady. Na svátky Navštívení Panny Marie a Jména Panny Marie sem přicházeli poutníci z nedalekého Sandlu, Karlstiftu a Reichenau. Po válce kostel v hraničním pásmu od roku 1955 postupně chátral. Těsně před zahájením rekonstrukce, v březnu 1999 se zřítila věž a střecha kostela. Zůstaly pouze obvodové zdi a presbytář včetně střechy. Dodnes čekají na opravu a alespoň konzervaci.